ATEX-direktivet

Maskiner skal efter 1. juli 2003 overholde de i ATEX-direktivet angive krav, hvilket vil sige at komponenter, samt maskine skal godkendes til brug i dette område. Endvidere skal de maskiner, som i første omgang er fritaget, være godkendt inden 30. juni. 2006.

Hvad betyder ATEX og hvad dækker det over?

ATEX står for "ATmosph?re EXplosif", hvilket henviser til eksplosiv atmosfære.

Direktivet omfatter materiel, der skal anvendes i eksplosionsfarlig atmosfærer. Udstyr der skal arbejde i risikofrit område, men som selv rummer områder med eksplosionsrisici, er ikke omfattet.

Undtagelser fra direktivet: Medicinske anordninger, personlige værnemidler, søgående skibe og udstyr ombord på disse, transportmidler, samt hvis faren skyldes eksplosiver eller kemiske stoffer.
Udstyr taget i brug før 30. juni 2003 er ikke omfattet. (Kilde: Teknologisk Institut)

I forbindelse med fremstilling af maskiner til brug i ATEX-områder vil man kunne finde gode råd og vejledninger på Teknologisk Instituts hjemmeside, hvor man iøvrigt også kan få hjælp til at få godkendt sin maskine / sit produkt.

LINK’s

ICS A/S har her samlet nogle link, som vil kunne hjælpe vore kunder, i deres arbejde med ATEX-direktivet.

Teknologisk Instituts tekst om ATEX

EU oversigten over regler for maskiner i ATEX-områder

AT bekendtgørelse om maskiner i ATEX-områder

ICS produktprogram

Flere af ICS’s produkter er ATEX godkendte.

Se også punktet ATEX-komponenter …