Baggrundsafblænding

I forbindelse med en fotocelle eller en lasersensor, kan det være en fordel at afblænde en del af tasteområdet, således dette ikke er aktivt.

Ved at benytte denne form for tilpasning af ens sensor er det muligt at finjustere sin aftastning til opgaven.

Teknisk forklaring af baggrundsafblænding:

Det pulserede lys fra senderdioden forlader via det optiske system fotocellen som en fokuseret og parallel lysstråle. Når strålen rammer et objekt vil en del af strålen reflekteres diffust og en del af dette vil ramme PSD’en (Position-Sensitive-Device), som er placeret i samme hus.

Afhængig af afstanden fra objektet vil lyset ramme et bestemt sted på PSD-elementet og indikere, at der befinder sig et objekt i en given afstand fra fotocellen. Fotocellens analysekredsløb sammenligner det modtagne signal med den forud indstillede afstand (indstillet med det indbyggede potentiometer). Hvis objektets afstand til fotocellen er mindre end eller lig med den forud indstillede afstand vil fotocellens udgang taste. I modsætning til en diffus fotocelle afhænger taste- / rækkevidden meget lidt af objektets størrelse, farve og overflade-beskaffenhed. Objektet kan derfor nemt erkendes selv på en baggrund. Fotocellen er ikke velegnet til objekter med en meget skinnende overflade.

Kort forklaring

Funktionen er grundlæggende den samme som for diffus fotocellen. Forskellen består i, at ikke mængden af indfaldende lys, men derimod vinklen af det reflekterede lys signalbehandles. Dette medfører, at tasteafstanden er uafhængig af objektets farve, størrelse og overfladens beskaf fenhed. Derfor kan objekter også sikkert observeres selv på lys baggrund.