Glanssensor

Glanssensorer anvendes til aftastning af blanke overflader, som fx. plastmærkater o. lign., hvorved man kan aftaste tilstedeværensen af dette eller endog kontrollere placeringen som kvalitetskontrol.

Det er desuden muligt at foretage kvalitetskontrol af overflader med glanssensorer, ved at foretage en måling, der behandles i sensorens processor og giver et signal til brugerens styresystem.

Overfladerne som kan kontrolleres er f.eks. vinyl, metal, glas, plast, porcelæn m.fl.

ICS A/S produktprogram

Sensor Instruments har i deres bredde program også flere glanssensorer og farvesensorer.

Læs mere om Sensor Instruments her …