Huskeliste

Huskelisten

 

I forbindelse med opstarten af et solcelleprojekt skal du huske følgende omkring tilslutningen til nettet:

 

 1. Kontakt din kommune og få en godkendelse. Der kan være servitutter som kan give problemer.
 2. Kontakt installatøren omkring leveringsomfanget
 3. Din installatør udfylder skema for stamdata for ansøgning omkring nettoafregning efter ibrugtagning.
 4. Skemaet indsendes til din lokale netvirksomhed.
 5. Netvirksomheden opretter anlægget i stamregisteret hos energinet.dk.
 6. Når anlægget er oprettet modtager du et brev med GSRN-nummeret og kode. GSRN-nummeret er anlæggets ID-nummer.
 7. Anmod om nettoafregning hos energinet.dk. Her skal du bruge GSRN-nummeret.
 8. Hvis du er i trivl om hvilken netto afregningsgruppe du tilhører kan du læse mere her.
 9. Når ansøgningen er behandlet modtager du et brev om at nettoafregningen er godkendt.
 10. Hvis anmodningen godkendes, sendes der brev til dit netselskab som evt. skal skifte din måling ud.
 11. Ved eventuel overskudsproduktion sender energinet.dk et afregningsbilag og beløbet overføres til din Nemkonto.