Industri

Historien

Det hele startet med Telco fotoceller tidlig på 80-tallet. Telco fotoceller viste seg å fungere i omgivelser som tidligere var forbeholdt mekaniske løsninger. Deres unike gjennomtrengningskraft skapte en liten revolusjon i sagbruksindustrien. Siden har dette spredt seg til alle typer industri og til et stort utvalg varianter, alle med de fem kjerneverdiene:

Telco fotoceller

  • tåler vann
  • tåler støv
  • tåler vibrasjon
  • tåler fremmedlys
  • er enkle å installere

Telco fotoceller brukes i alle typer industri, og det er utviklet spesielle produktpakker for heiser, porter og bommer i tillegg til industrivariantene.

Vår styrke

Vår styrke ligger i kvalitetsprodukter, men like mye i erfaring. Valg av rett produkt er nødvendig for å oppnå god og sikker deteksjon gang etter gang.

Produktene

Vårt produktspekter er hovedsakelig sensorer for deteksjon og posisjonering. Eksempler er fotoceller, lysgitter, lasere, induktive givere og encodere. Vi har også tavlekjølere, tellere og displayer.

Vi har egne lysgitter som er spesiallaget for heiser, og tilsvarende for porter.