Komponentvalg sikkerhed

Tilbage til videnscenter

 

Herunder er vist kravene til komponenterne i de forskellige sikkerhedskategorier.

Kategori 0 (eller B)

Sikkerhedsrelaterede komponenter skal være konstrueret, udvalgt, fremstillet og kombineret i henhold til relevante standarder og grundlæggende sikkerhedsprincipper for applikationen, således de kan modstå:

 • Den forventede stress under drift (fx. brydeevne og frekvens)
 • Påvirkningen af materialerne som bruges (fx. rengøringsmidler m.m.)
 • Eksterne påvirkninger (fx. mekanisk vibration, magnetiske felter eller afbrydelse af forsyningen)

Disse grundlæggende regler skal også følges under de efterfølgende kategorier.

Kategori 1

Ud over de grundlæggende sikkerhedskrav, skal komponenter her være velafprøvede i forbindelse med sikkerhed.

Med udtrykket velafprøvet menes:

 • Brugt bredt og succesrigt tidligere i forbindelse med lignende applikationer eller –
 • Er fremstillet og dokumenteret til velegnet brugi sikkerhedsapplikationer

Eksempler på velafprøvede pricipper:

 • Undgå specifikke fejl (fx. undgå kortslutning ved adskillelse)
 • Reduktion af fejlsansynlighed (fx. ved overdimensionering)
 • Specificering af betjeningsretning (fx. brug af tvangsført brydekontakt istedet for sluttekontakt, som kan svejse fast)
 • Fejldetektion i god tid (fx. jording)
 • Reduktion af fejlkonsekvenser
Kategori 2

Udover tidligere nævnte krav, skal man her endvideresikre en test af sikkerhedssystemet (foretaget af styresystemet), med jævnlige mellemrum.

Testen skal finde sted:

 • Når maskinen startes op, før farlige bevægelser startes
 • Periodisk under drift, hvis risikoanalysen viser dette er nødvendigt

Testen kan startes manuelt eller automatisk, men er et krav for opstart / fortsat drift af maskinen. Hvis testen forløber uden fejl, skal der genereres et signal som frigiver maskinen.

Testen må ikkei sig selv give farlige situationer.

Hvis enfejl konstateres, bibeholdes den sikre driftsstatus indtil fejlen er rettet.

Kategori 3

Ud over før nævnte krav skal man her endvidere sikre sig at en fejl ikke betyder tab af sikkerhedsfunktionen.

Eventuelle fejl skal opfanges under eller før der er brug for sikkerhedssystemet.

Kravet om at individuelle fejl detekteres betyder ikke at alle fejl detekteres. En samling af uobservered fejl, kan under visse omstændigheder, føre til et uønsket signal og maskinen kommer i en farlig tilstand.

Typiske eksempler på praktiske eksempler på fejldetektion (overvågning) er:

 • Scanning af relækontakter
 • Overvågning af udgange
Kategori 4

Ud over de foregående krav, skal systemet designes således at:

 • En enkelt fejl på enhver sikkerhedsrelateret komponent betyder ikke tab af sikkerhedsfunktionen.
 • Enhver fejl detekteres under eller før der er brug for sikkerhedssystemet. (fx. umiddelbart efter man tænder for udstyret eller ved slutningen af maskincyklus)

Tilbage til videnscenter

 

Se iøvrigt AT anvisning B.1.4 Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg.

HUSK

Hvis du er i tvivl, rykker ICS altid gerne ud og er behjælpelig.