Kontrastsensorer

Kontrastsensoren anvendes til aftastning på forskellen i farvennuancer / skyggerpå et emne.

Aftastningen kan foregå med enten laser eller fotocelle og giver brugeren mulighed for at skelne mellem selv meget små forskelle.

ICS A/S produktprogram

Læs mere om Sensor Instruments her …