Muting & blanking

Hvad betyder det?

Tilbage til ICS sikkerhedscenter

Muting

Contrinex kan tilbyde komplette systemer, der sikrer personer i områder, hvor varer / paller skal passere ind / ud af området under drift, uden at sikkerhedssystemet og dermed produktionsomådet skal stoppes.

Systemet arbejdet med såkaldt muting, hvilket vil sige, at sikkerhedssystemet sættes i “stand-by”under veldefinedere og sikkerhedsmæssigt kontrollerede forhold.

Mutingmå kun bruges, mens der ikke foregår farlige bevægelser i arbejdsområdet !

Under muting sættes en lampe til at lyse, således at operatør og andre, bliver gjort opmærksomme på at systemet er i muting-status.

Blanking

Blanking, bruges til at sætte enkelte stråler ud af "drift" på lysgitteret.

Dette anvendes fx. i forbindelse med faste værktøjsdele eller lignende, der bryder lysgitteret under drift.

Anvendelse af blanking skal gøres med omtanke,og minimumsafstanden ændrer sig da også ved blanking (opløsningen er jo ændret !)

Floating blanking

I forbindelse med fx. bukkemaskiner er det velkendt at pladen, der bukkes, bevæger sig op i lysgitterets stråler under bukningen.

Dette faktum ville normalt betyde maskinstop, hvis det ikke var for floating blanking, hvor man kan sætte op til 2 stråler ud af drift og hvor disse 2 stråler, kan være placeret hvor som helst i lysgitterets længde.

Når man anvender floating blanking, skal man være opmærksom på at minimumsafstanden ændres, da man jo så at sigeændrer på lysgitterets opløsning.

Læs mere om Contrinex her …

Tilbage til sikkerhedscenter