Overensstemmelseserklæring

Tilbage til sikkerhedscenter

I forbindelse med arbejdet med overensstemmelseserklæringen som skal laves i forbindelse med CE-mørkningen af maskiner, laves en overensstemmelseserklæring.

Erklæringen indeholder oplysninger om leverandøren og dermed også informationer om hvor man kan finde yderligere oplysninger om, hvilke sikkerhedsmæssige ting der er taget højde for ved maskinen, samt hvilke normer og regler der er arbejdet efter.

I forbindelse med arbejdet vil der blive udarbejdet en risikovurdering, som vil vise maskinfabrikanten, hvorledes maskinen skal sikres mod uheld.