Contrinex Ultralyds sensorer

Contrinex ultralydssensorer giver pålidelig, kontaktfri detektering af faste, flydende, granulære eller pulveriserede materialer i luften, der tolererer nedbør, fugtighed, støv og damp. Målmaterialer kan være farvede, gennemsigtige, polerede eller matte; detektion er praktisk talt uafhængig af målets bevægelses retning. Diffus-mode og refleks sensorer udsender salver af højfrekvente lydbølger mod et mål, mens der måles den tid, der er gået, indtil et ekko er modtaget. De indeholder en sender og en modtager i et enkelt hus. Ultralydssensorer kompenseres for temperaturvariationer, men er uegnede til brug med meget varme mål.

Se de forskellige ultralyds serier herunder: