Kapasitive sensorer

Her kommer snart info om Kapasitive sensorer