referencer

SIKO Team Danmark har kunder indenfor mange grene af den danske industri:

Bryggerier

Fødevareindustri

Marine

Genbrugsindustri

Jern- og metalindustri

Kraftvarmeværker

Korn- og foderstoffirmaer

Maskinbyggere

Grafiske virksomheder

Transportbranchen

Trævareindustri

m.fl.