Tilskudsmuligheder

Tilskudsmuligheder

Der findes forskellige muligheder for tilskud til projektet med solmodulerne.

Man kan få tilskud til materialerne fra energiselskaberne. dette gøres ved at lave en kontrakt med energiselskabet om køb af CO2 nedsættelsens effekt, hvilket selvfølgeligt afhænger af størrelsen af anlægget.

Se eventuelt Energi Midt's tilskudsside: