Forvalgstæller

Hengstler forvalgstæller – Tællerne fra Hengstler findes med elektronisk, elektromekanisk og mekanisk udførelse.
 
De elektroniske tællere kan bruges sammen med Hengstlers encodere.