Forvalgstæller

Hengstler forvalgstællere findes med elektronisk, elektromekanisk og mekanisk udførelse. De elektroniske tællere kan bruges sammen med Hengstlers encodere.