Beregning af sikkerhedsafstande

Tilbage til sikkerhedscenter

Sikkerhedsafstande lysgitre EN999

I forbindelse med lysgitre, skal man beregne den rette placering / sikkerhedsafstand for lysgitteret, for at sikre pålidelig personsikkerhed.

Sikkerhedsafstanden S, beregnes med følgende formel:

S = K (t1+t2)+C

hvor C = 8 (d-14), dog er C aldrig mindre end 0

og K er hastigheden på operatør

(ved lysgitre, som anvendes til at starte maskinen sættes K = 2500 mm/sek og S skal da mindst være 150 mm)

(ved lysgitre, som ikke anvendes til start af maskinen sættes K = 2000 mm/sek og S skal da være mellem 100 og 500 mm)

t1 er maskinens stoptid, t2 er lysgitterets responstid.

Eksempel:

En maskine er sikret med et lysgitter af typen Microsafe4700-20. Lysgitteret er 600 mm højt og har en responstid på 0.01 sekund, samt en opløsning på 20 mm. Lysgitteret bruges ikke til start af maskinen.

S = 2000 (0,10+0,01)+8 (20-14)

S = 268 mm

Sikkerhedsafstand til reflekterende overflader (lysgitre)

Ud over det ovennænvte, skal man endvidere tage højde for, at overflader, der er reflekterende kan betyde fejlsituationer på et lysgitter, da strålerne vil kunne reflekteres i overfladen og dermed ikke reagerer på et indtrængende objekt.

Afstanden til reflekterende overflader kan beregnes med følgende formel:

d = R/2 (tan 2a)

hvor,

  • R er afstanden mellem sender og modtager
  • a er vinklen, som lysgitteret afviger fra en ret linie(se manualen for lysgitteret)

Eksempel:

En maskine er sikret med et lysgitter, hvor afstanden mellem sender og modtager er 1,8 meter og lysgitterets spredningsvinkel er 2,5 grader iflg. manualen.

d = 1800 / 2 ( tan 5)

d = 79 mm

Dette betyder, at man for at undgå fejl pga. reflekser, skal montere lysgitteret i en højde på minimum 79 mm, over den reflekterende flade.

Se også AT-anvisning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg.

HUSK

Hvis du er i tvivl, er ICS A/S altid parat til at rykke ud og hjælpe dig.

Tilbage til sikkerhedscenter