Diffus fotocelle

(direkte aftastende fotoceller)

Diffuse fotoceller aftaster emnet ved direkte aftastning og man kan populært sige at det er en sammenbygning af en sender og modtager i en fotocelle.

Teknisk beskrivelse

Det pulserende lys fra senderdioden i fotocellen rammer et objekt med vilkårlig form og farve (se fig). Lyset reflekteres i et diffust mønster og en del af dette lys opfanges af fotocelle modtageren, som er placeret i samme enhed. Hvis lysets intensitet er tilstrækkelig vil fotocellens udgangstrin blive aktiveret. Tasteafstanden for diffuse fotoceller, vil afhænge af objektets størrelse, farve såvel som overfladens struktur. Fotocellens følsomhed kan varieres indenfor et stort område, ved hjælp af det indbyggede potentiometer.

Diffuse fotoceller med baggrundsafblænding

Funktionen for disse fotoceller er grundlæggende den samme som for refleksfotocellen. Forskellen består i, at ikke mængden af indfaldende lys, men derimod vinklen af det reflekterede lys signalbehandles i fotocellen. Dette medfører, at fotocelle tasteafstanden er uafhængig af objektets farve, størrelse og overfladens beskaffenhed. Derfor kan objekter også aftastes sikkert, selv på lys baggrund.

Telcoproduktprogram

Telco Sensors har et bredt program indenfor diffuse fotoceller, der med deres yderligere stærke egenskaber som upåvirkelighed overfor sollys og robuste opbygning er et godt valg.

Vi har stort kendskab til diffuse fotoceller og vi deler gerne vores viden med dig. 

Ring på tlf. +45 66 17 10 74