Lysimmunitet

Er dine fotoceller klar til forårsjævndøgn?

Fotoceller klar til forårsjævndøgn

Forårsjævndøgn

Forårsjævndøgn er et astronomisk fænomen, der opstår to gange om året, når dag og nat et omtrent lige lange over hele verden. Forårsjævndøgn forekommer omkring den 20. – 21. marts på den nordlige halvkugle og omkring den 22. – 23. september på den sydlige halvkugle.

Forårsjævndøgn betyder, at jordens akse hælder hverken mod eller væk fra solen, og solens direkte stråler falder lige på ækvator, som gør, at der ikke er nogen skævhed i varme- og lysfordelingen på jorden.

Nu tænker du måske, hvad har det med min virksomhed eller mine produkter at gøre – og det vil vi forklare her.

Udfordringer med stærkt lys

Almindelige fotoceller kan være udfordrede af forårsjævndøgn, da det kan medføre meget skarpt sollys, som kan gå ind og forstyrre fotocellens virkemåde, når de placeres udendørs.

Det skarpe sollys kan skabe en falsk hindring for fotocellen, som giver udfordringer i de applikationer, hvor fotocellen er placeret.

I forbindelse med udendørs brug af fotoceller anbefaler vi derfor Telcos fotoceller med høj lysimmunitet.

Du kan læse mere om fotocellerne fra Telco her

Fotoceller med høj lysimmunitet

Fotoceller med høj lysimmunitet er en type fotoceller, der kan detektere bevægelse og hindringer, selv i meget stærkt lys. Disse sensorer er designet til at kunne fungere i områder med højt omgivende lys, f.eks. områder med direkte sollys, idet de har en høj immunitet over for visuelt lys.

Fotoceller med høj lysimmunitet er normalt mere driftssikre end almindelige fotoceller og kan også justeres til at detektere meget små bevægelser. De er også mere pålidelige og nøjagtige i deres detektion. Disse sensorer anvendes ofte i udendørs miljøer, hvor der er varierende lysforhold, som f.eks. ved forårsdøgn, men kan også med fordel anvendes i industrielle applikationer, hvor der er et højt niveau af omgivende lys.

Velegnede til mange forskellige applikationer

Hvis der er en hindring i sensorområdet, vil den infrarøde lysstråle blive afbrudt, og modtageren vil sende et signal til en kontrolenhed for at indikere, at der er en hindring. Denne type sensor kan bruges i mange forskellige applikationer, som f.eks. porte, elevatorer, rulletrapper og automatiske døre.

ICS A/S forhandler fotoceller fra Telco med høj lysimmunitet. Har du brug for mere information, eller har du spørgsmål til andre af vores produkter, kan du selvfølgelig altid kontakte vores konsulent Simon Hansen på tlf. 28 59 03 96