Induktive følere

De induktive følere fra Contrinex arbejder, alt efter udførelse, ud fra en af tre forskellige teknikker. Fælles for alle tre er, at føleren frembringer et magnetisk vekselfelt, som træder ud af den aktive flade. Anbringes en ledende, som regel en metallisk genstand i dette felt og så påvirkes det således, at den indbyggede elektronik erkender denne.

De tre funktionsprincipper:

  • Klassiske induktive følere

I den induktive føler frembringes, med en konventionel svingningskreds, et høj frekvent magnetfelt, som træder ud af den induktive følers aktive flade. En metallisk genstand i dette felt vil trække energi fra dette felt, hvilket erkendes af følerens elektronik.

Ferromagnetiske metaller (stål, nikkel, kobolt) absorberer mest energi. De opnåelige tasteafstande vil derfor være størst, med induktive følere, for disse metaller. Godt ledende, ikke ferromagnetisk metal som aluminium trækker mindre energi fra feltet. Af den årsag fås reducerede taste afstande (ca. 25 … 45% af afstanden for stål).Denne teknologi anvendes for induktive følere i serie 300, 400, 420, 600 og 620.

  • Induktive følere med Condist?-teknik

I de induktive følere frembringes et højfrekvent magnetfelt, af en af CONTRINEX udviklet og patenteret Condist?-oscillator, som træder ud af den induktive følers aktive flade. Også her er funktionen den, at en metallisk genstand i magnetfeltet trækker energi herfra.

Oscillatoren og den efterfølgende signalbehandling er dog konstrueret anderledes, med det formål, at skabe en væsentlig forbedret stabilitet mod miljøpåvirkninger, frem for alt tempe-raturpåvirkninger. Det vigtigste bidrag hertil leveres af den patenterede Condist?-Oscillator.Den forbedrede stabilitet muliggør en forskydning af tastepunktet, på den induktive føler, til større tasteafstande.

De efterfølgende serier adskiller sig derimod ikke fra induktive følere med standard tasteafstand. Materialeafhængighed forholder sig som ved den konventionelle oscillator.Denne teknologi anvendes for induktive følere i serie 500 og 520.

  • Induktive følere med Condet?-teknik

Disse induktive følere arbejder ligeledes efter det induktive princip. Imidlertid er det spolen, som skaber det magnetiske felt, ikke indsat som en del af oscillatoren. Derimod bliver feltet frembragt ved periodiske, kortestrøm impulser, som går igennem spolen i den induktive føler.

I objektet inducerer magnetfeltet en spænding, somfrembringer en strøm i objektet. Efter afbrydelse af impulsen klinger strømmen i objektet også ud, hvorved der nu induceres en spænding i spolen.Denne spænding giver det brugbare signal for den induktive føler.Det er i princippet uafhængigt af energitabet i feltet. Deri består denne tekniks væsentlige fordele, idet energitabet i feltet, som ved konventionelle induktive følere signalbehandles, ligger under for talrige uønskede miljø- og materiale påvirkninger. Koblingen mellem objekt og spole er ved denne form for induktive følere mere transformatorisk, dermed temperatur uafhængig og kun lidt påvirket af objektets materiale.

Kun metaller, som både er ikke ferromagnetiske og har en dårlig elektrisk ledningsevne, giver et dårligere brugbart signal.Denne teknologi anvendes for induktive følere i serie 700.

ICS A/S produktprogram

Contrinex fremstiller et utroligt bredt program af induktive følere, både i skærmede (embeddable), næsten skærmede (quasi embeddable)og uskærmede (non embeddable) udgaver, samt i flere forskellige husformer og tasteafstande.

Alle følerne leveres med kabel eller stikforbindelse.

Læs mere om Contrinex her …

Små dimensioner

Induktive følere i de små dimensioner arbejder efter den konventionelle teknik. Disse induktive følere er yderligere optimeret, så der opnås ekstra høje tastefrekvenser.

De væsentlige forskelle til de større dimensioner består i opbygningen. Der må monteres komponenter med mindst mulig mekanisk dimension. Halvledere monteres på printet som chips (uden hus), d.v.s. i COB – teknik. Som print anvendes glasfiberforstærket epoxy (ingen keramik med risiko for brud). De færdige elektroniske enkeltdele indstøbes herefter ved speciel teknik under vakuum, det vil sige uden indflydelse af luftblærer. Med denne teknik sikres en optimal lang tidsstabilitet for de induktive følere, også under svære miljøbetingelser.

Vi er eksperter inden for forskellige typer følere og vi står klar med rådgivning omkring den bedste løsning til dig.

Ring til os nu på +45 66 17 10 74