Marine

Historien

På 90-tallet begynte flere produsenter av vinsjer å ta i bruk encodere. Disse erstattet tidligere induktive givere og ga både mer presis og enklere måling. Fortsatt benyttet mange potensiometer, som krevde kalibrering og ble slitt under drift. Når feltbuss – som Profibus DP og CANopen – gjorde sitt inntog for fullt tidlig på 2000-tallet, åpnet dette opp for en mye bredere bruk av encodere. I dag brukes absoluttencodere på det meste av vinsjer, kraner og annet håndteringsutstyr.

Vår styrke

Vår styrke ligger først og fremst i gode kunderelasjoner, som bygges over tid. Basert på det tette samarbeidet har vi utviklet produkter i tråd med våre kunders behov. Det har resultert i produkter som AC61 og AR63; små, men svært robuste encodere med fleksible løsninger på grensesnitt. AR63 er i tillegg marinegodkjent av DNV.

Vi lagerfører også et stort antall produkter, og har markedets korteste leveringstider.

Produktene

Vi leverer produkter til posisjonering, lengde- og hastighetsmåling og deteksjon, samt kjølere til tavler. Denne porteføljen består hovedsakelig av encodere, lasere, fotoceller og tavlekjølere.