Risikovurdering – maskiner og maskinudstyr

Tilbage til sikkerhedscenter

 

Teorien

Under arbejdet med risikovurderingen, som ligger til grund for valget af sikkerhedskategorien, skal man for alle farlige bevægelser og maskindele vurdere følgende:

 • S = Skadestørrelse
 • F = frekvensen eller hyppigheden for udsættelsen
 • P = Potentialet eller muligheden for skade ved udebleven sikkerhedsfunktion

Alle 3 målepunkter gradueres på et skema og den samlede vurdering betyder at man placerer maskinen/maskinudstyret i en sikkerhedskategori, som efterfølgende sætter kravene til sikkerhedsudstyrets opbygning og pålidelighed.

 

Herunder er vist en metode i korte træk som beskriver delene i risikoanalysen.

S = Skadestørrelsen, vurderes i skalen 1-10 alt efter hvor stor skaden kan blive.

Nedenfor er vist forskellige grader.

 • Minimal
 • Seriøs
 • Større
 • Fatal

F = Frekvensen, vurderes på skalaen 1-4 alt efter hvor tit det kan ske.

Nedenfor er vist eksempler på grader.

 • Sjældent
 • En gang imellem
 • Tit

P = Potentialet, vurderes på skalaen 1 – 6 alt efter sandsynligheden for uheld.

Nedenfor er vist eksempler på grader.

 • Utænkeligt
 • Muligt
 • Meget sandsynligt
 • Sikkert

Udover de ovennævnte faktorer, bruges der efterfølgende tillæg for fx.

 • mere end en person kan udsættes for faren
 • tid i farezonen
 • tid for gennemtestning af sikkerhedsanordningernes funktion

Efter sammenlægning af alle disse faktorer fremkommer en sum, som ligger til grund for det endelige valg af sikkerhedskategorien, som kan være:

 • Sikkehedskategori 0 (eller B)
 • Sikkerhedskategori 1
 • Sikkerhedskategori 2
 • Sikkerhedskategori 3
 • Sikkerhedskategori 4

Se iøvrigt AT hjemmeside omkring risikoanalyse

 

Tilbage til sikkerhedscenter