Sikkerhedsafstande

 

Tilbage til sikkerhedscenter

I forbindelse med installation af sikkerhedsudstyr findes der minimumsafstande til de farlige dele som skal overholdes og som skal beregnes ud fra reaktionstider på udstyret, samt fysiske forhold som bevægelseshastigheder.

I det følgende gives en hurtig gennemgang af beregningerne for både sikkerhedslysgitter og sikkerhedsmåtter.

 

Sikkerhedsafstande sikkerhedslysgitter

I forbindelse med lysgitre, skal man beregne den rette placering / sikkerhedsafstand for lysgitteret, for at sikre pålidelig personsikkerhed.

Sikkerhedsafstanden S, beregnes med følgende formel:

S = K (t1+t2)+C 

hvor C = 8 (d-14), dog er C aldrig mindre end 0

og K er hastigheden på operatør

(ved lysgitre, som anvendes til at starte maskinen sættes K = 2500 mm/sek og S skal da mindst være 150 mm)

(ved lysgitre, som ikke anvendes til start af maskinen sættes K = 2000 mm/sek og S skal da være mellem 100 og 500 mm)

t1 er maskinens stoptid, t2 er lysgitterets responstid.

Eksempel:

En maskine er sikret med et lysgitter af typen Microsafe4700-20. Lysgitteret er 600 mm højt og har en responstid på 0.01 sekund, samt en opløsning på 20 mm. Lysgitteret bruges ikke til start af maskinen.

S = 2000 (0,10+0,01)+8 (20-14)

S = 268 mm

Sikkerhedsafstand til reflekterende overflader (lysgitre)

Ud over det ovennænvte, skal man endvidere tage højde for, at overflader, der er reflekterende kan betyde fejlsituationer på et lysgitter, da strålerne vil kunne reflekteres i overfladen og dermed ikke reagerer på et indtrængende objekt.

Afstanden til reflekterende overflader kan beregnes med følgende formel:

d = R/2 (tan 2a)

hvor,

  • R er afstanden mellem sender og modtager
  • a er vinklen, som lysgitteret afviger fra en ret linie (se manualen for lysgitteret)

Eksempel:

En maskine er sikret med et lysgitter, hvor afstanden mellem sender og modtager er 1,8 meter og lysgitterets spredningsvinkel er 2,5 grader iflg. manualen.

d = 1800 / 2 ( tan 5)

d = 79 mm

Dette betyder, at man for at undgå fejl pga. reflekser, skal montere lysgitteret i en højde på minimum 79 mm, over den reflekterende flade.

Se også AT-anvisning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg.

HUSK
Hvis du er i tvivl, er ICS A/S altid parat til at rykke ud og hjælpe dig.

 

Sikkerhedsafstande sikkerhedsmåtter

Tilbage til top

Ifølge EN 13849 skal måttestørrelsen / sikkerhedsafstanden beregnes som følger:

S = (K x T) + (1200 – 0,4 x H)

hvor K = 1600 mm/s som gælder for gående personale

(hvis måtten ligger på højere niveau, som fx trin kan lavere værdi anvendes)

S = (1600 x T) + (1200 – 0,4 x H)

hvor:

S = minimum afstanden (minimumstørrelsen på måtten) i millimeter, målt mellem kanten og den farlige bevægelse.

T = responstiden for det komplette sikkerhedssystem, som både består af delene, men ligeledes af maskinens egen stoptid.

H= afstand mellem gulv og plan hvor måtte monteres (hvis direkte på gulv er værdien 0)

Eksempel:

En maskines stoptid  er 200 ms og responstiden på en måtte sammen med SSZ-RZ3 er 15 ms. Måtten er placeret på gulvet (H=0)

S = (1600 x (0,2 + 0,015)) + (1200 – 0,4 x 0)

S = 1544 mm

Dette betyder at dybden på måtten som minimum skal være 1544 for at systemet kan reagere hurtigt nok til at reagere sikkert.

 

Søger du mere rådgivning omkring sikkerhedsafstande
Ring til os på tlf. +45 66 17 10 74

Tilbage til top