Sikkerhedskategori

Tilbage til sikkerhedscenter

 

I forbindelse med EN954-1 kategoriseres maskiner sikkerhedsmæssigt i 5 sikkerhedskategorier.

Kategorierne repræsenterer en klassifikation af de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemet og deres egenskaber overfor fejlsituationer.

Kategori 0 (eller B)

Kategori 0 er grundkategorien, hvis krav også gælder i de øvrige kategorier.

I kategori 0 er egenskaberne overfor fejlsituationer generelt opfyldt ved at anvende passende komponenter.

Hvis en fejl opstår kan sikkerhedsfunktionen blive inaktiv.

Kategori 1

Som i kategori 0, gælder de samme regler for valg af komponenter, men kategori 1 har en større evne til at modstå fejlsituationer, da der her bruges komponenter som er veldokumenterede til formålet.

Kategori 2

Ved kategori 2 checkes sikkerhedsfunktionen med jævnlige mellemrum (normalt automatisk), dog kan sikkerhedsfunktionen fejle mellem 2 check.

Ved et passende valg af testinterval (fx. en gang pr. skift), kan en passende sikkerhed opnås med kategori 2.

Kategori 3

I kategori 3 kan en enkelt fejl ikke betyde tab af sikkerhedsfunktionen, hvilket som hovedregel betyder konstant automatisk check.

Kategori 4

Ud over de førnævnte krav, vil kategori 4 endvidere give egenskaben at uobserverede fejl ikke betyder tab af sikkerhedsfunktionen.

Ønsker du at vide mere om sikkerhedskategorier, så er du velkommen til at kontakte os.

Ring på +45 66 17 10 74