SSZ GmbH klemlister

SSZ klemlister

 

 

Sikkerhedsklemlister tjener som sikring ved klemningsfarer, som fx. ved automatisk betjente døre og porte. Ved lukning af en automatisk drevet port, opstår der mellem de to bevægelige dele og emnet / personen på bevægelsesvejen / slutpositionen et fareområde.

Disse fareområder, kan sikres ved en dødmandsudkobling. Ved dødmandsudkoblingen kan en automatisk drift ikke længere bruges, da denne driftsform er afhængig af en betjening af en trykknap under kørslen.  Den elegante løsning er anvendelsen af sikkerheds-klemlister.

 

 

Download af datablade

 

Katalogudsnit SSZ klemlister (1mb)

 

Bestillingsside med målskitse

 

 

 

Retur til SSZ